Forma aktu notarialnego Dokumenty elektroniczne


Forma aktu notarialnego. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu. Korzyści i zagrożenia powiązane z wdrażaniem procesu cyfryzacji w księgowości. Obszary niebezpieczeństwa w procesie informatyzacji rachunkowości. Proces cyfryzacji w rachunkowości a uwarunkowania prawne. Archiwizacja i przetwarzanie danych. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań i cd transfer danych. System informatyczny rachunkowości jako narzędzie wspomagające zarządzanie jednostką gospodarczą warunki ustawowe a ich rzeczowe stosowanie. Działy finansowo księgowe a RODO. Skutki oryginalnych artykułów dla pracowników działów księgowych i kadrowo-płacowych. Nowe umowy powierzenia określające obowiązki w obszarze ochrony danych osobowych. Spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO w odniesieniu do kandydatów do pracy, pracowników i współpracowników. Udzielenie upoważnień do przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych zgodnie z zasadami RODO. Definicja przetwarzania danych osobowych kiedy jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownika, zleceniobiorców i podwykonawców. Lista osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz obszar upoważnienia. Obowiązek zabezpieczenia danych. Dane osobowe a lista płac i raporty ZUS reguły przechowywania i zabezpieczania danych osobowych. Elektroniczna dokumentacja pracownicza w r. Skrócenie okresu przechowywania danych do lat na rzecz zatrudnionych od ..r. W który sposób przedkładać dokumenty podmiotowe na wezwanie zamawiającego, żeby skutecznie potwierdzić spełnienie warunków udziału

w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu (ważność i aktualność dokumentów, możliwość uzupełniania i co to jest postępowanie egzekucyjne w administracji przedkładania śmiałych dokumentów)? Jak prawidłowo odpowiedzieć na wezwanie zamawiającego w sprawie ceny albo kosztu i skutecznie dowieść, że cena czyli koszt są rzeczywiste i gwarantują należyte zrealizowanie zamówienia? Jak skutecznie stosować ze środków ochrony prawnej, aby obronić swoją ofertę innymi słowy zakwestionować ofertę konkurenta - odwołanie, przystąpienie albo sprzeciw (dochowanie terminów, formy, wykazanie interesu prawnego, szkody)? Jak należy opracować się na posiedzenie i rozprawę przed Krajową Izbą Odwoławczą? Czynności podejmowane przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Czym jest odstąpienie od zawarcia umowy i jakie są jego konsekwencje? Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Komentarze: 2


noavatar.png
Maria Flawianie 2020-01-02

Rozkoszuję się, bo odkryłem, na co zwracałem uwagę. Kończyłeś mój czterodniowy polowanie! Boże Błogosław mnie, człowieku. Miłego dnia. PA

noavatar.png
Ruben Hermino 2020-04-23

W rzeczywistości sprawia, że ​​wydaje się to tak łatwe z prezentacji, ale uważam, że ten temat jest naprawdę coś, co myślę, że nigdy nie zrozumiem. To dla mnie bardzo złożone i bardzo szerokie. Czekam na kolejny post, postaram się o to powiesić!